BOBování 2014 aneb BOBování pro Adámka

BOBování pro Adámka (2014)Letošní rok se bude BoBovat pro malého Adámka Matušku z Klášterce nad Ohří.

Na svět přišel 1. října 2008. Narodil se jako krásné a zdravé miminko, ale hned druhý den po porodu nastaly komplikace. Následně byl převezen do motolské nemocnice, kde byla stanovena diagnóza - centrální hypotonický syndrom. Jde o poruchu funkce mozku a projevuje se sníženým svalovým napětím (ochabnutím svalstva), někdy se těmto dětem říká „hadrové panenky“.  Příčin onemocnění je celá řada, od vrozených po získané. U Adámka jde zřejmě o genetický syndrom. Vedle tohoto základního onemocnění má Adámek i řadu dalších zdravotních problémů. Např. má pouze jednu (ne zcela zdravou) ledvinu, dále méně závažnou srdeční vadu, problémy se zrakem. 
BOBování pro Adámka (2014)Nyní je pětiletý Adámek vzhledem ke svému psychomotorickému postižení zcela odkázaný na své nejbližší, především na své rodiče, kteří mu pomáhají všemi možnými prostředky jeho nelehký život usnadnit. Cvičí s ním Vojtovu metodu, různými pomůckami se snaží stimulovat jeho zrak, zlepšit pohyb a jemnou motoriku.

Denně dojíždějí z Klášterce nad Ohří do denního stacionáře do Mostu a dvakrát za rok do lázní. Především rehabilitační pobyty v Klimkovicích jsou pro Adámka velmi prospěšné. Bohužel jsou však finančně náročné. Léčebný pobyt je zdravotní pojišťovnou hrazen pouze částečně, doplatek za Klim – therapy (speciální program pohybové terapie) je 46.060 Kč za čtyři týdny. Lékaři doporučují pobyt zopakovat tentýž rok ještě jednou, ale tentokrát si vše rodiče hradí sami, a to částkou 86.740 Kč. 
Lázeňská péče by se měla intenzivně opakovat, aby měla smysl, jde o záležitost sice velmi zdlouhavou, ale pro rodiče i samotného Adámka je jakýkoliv pokrok ohromnou výhrou. Příspěvek vybraný na letošním Bobování by byl použit především na uhrazení Adámkových léčebných pobytů v Klimkovicích.

V roce 2013 se do Bobování zapojují členové fan klubu litvínovského hokeje Ropáci on Tour. Pořádají sbírky a aukce dresů hokejových ikon.

Na letošním koncertě se objevuje předseda fanklubu Jan Ptáček společně s generálním manažerem klubu HC Verva Litvínov Robertem Kyselou, kteří rodičům předávají šek s vydraženou a vybranou částkou 116.000,-Kč. Patří jim veliký dík.


A co se píše o BOBování na webu litvínovského hokeje?BOBování pro Adámka (2013)Bob a Bobci
kapela

Copyright © 2014. All Rights Reserved

Powered By Imagine Media & Crossmind.cz