BOBování 2010 aneb BOBování pro Matěje

A pro koho že budeme BOBovat letos?

10. května to bude šest let, co se narodil Matěj Václav Hejduk. Přišel na svět ve 28. týdnu, měřil 40 cm a vážil 1300g. Už první minuty po porodu pro něj nebyly lehké, přestal dýchat a zazlobilo i srdíčko. Během prvního roku života se Matěj po stránce motorické nevyvíjel tak jak ostatní děti, nakonec u něj byla diagnostikována Dětská mozková obrna (DMO).

Matěj Václav Hejduk
DMO nastává v důsledku postižení vývoje mozku během těhotenství, při porodu anebo v prvních měsících života a způsobuje poškození mozkových center, která řídí motoriku. Postižené děti trpí nejrůznějšími poruchami pohybového aparátu, které se nejčastěji projevují spastickou obrnou (permanentní křeč a stažení svalu). Matěj trpí kvadruparetickou formou DMO, u níž jsou postiženy spastickou obrnou všechny čtyři končetiny. U této formy bývá inteligence poměrně neporušena a i Matěj má to „štěstí“, že je po psychické stránce na úrovni svých vrstevníků.

Matěj Václav Hejduk
Dětská mozková obrna se nedá vyléčit, ale existuje řada léčebných prostředků a metod (zaměřené především na uvolnění spasmů a aktivaci mozkových motorických center), které mohou postiženým zlepšit život s touto nemocí. Matěj již od útlého věku pracuje s velmi účinnou rehabilitační tzv. Vojtovou metodou, absolvuje pobyty v nejrůznějších léčebnách a rehabilitačních střediscích. V roce 2009 podstoupil státem nehrazenou operaci novou metodou SDR – selektivní dorzální rizotomie, což je částečné přerušení nervových vláken v míše.

Matěj Václav Hejduk
Matějovi blízcí se snaží využít všech možností, které nabízí a hradí stát, ale existují i metody, které jsou státem nehrazené a většinou finančně dost nákladné, ale zato velmi účinné. Jednou z nich je rehabilitační metoda ADELI, pojmenovaná dle léčebného obleku, ve kterém se provádějí neurofyziologická cvičení. Oblek vytváří virtuální svalový skelet, jímž stabilizuje držení těla a končetin pacienta, urychluje vznik nových fyziologických pohybových stereotypů. Mnozí z postižených, a stejně i Matěj, udělali v tomto obleku svůj první krok. Tato rehabilitační metoda se provozuje v ADELI Centru, které se nachází v Piešťanech, známém slovenském lázeňském městě. Cena pobytu pro Matěje, vzhledem k jeho věku a postižení, činní 2 978,- EURO. Matěj již tento pobyt absolvoval a měl na něj velmi pozitivní vliv. Lékaři je doporučováno jej opakovat, nejlépe třikrát do roka.

Matěj Václav Hejduk
I když má Matěj řadu dalších zdravotních problémů (např. mu byla v mozku nalezena dvě aktivní ložiska epilepsie) a začíná si postupně uvědomovat své poškození, je velmi statečný, má ohromnou vůli a umí se radovat ze života. V současné době se Matěj snaží o první samostatné kroky. Jeho přáním je jistě udělat těchto kroků co nejvíce a jednou možná být úplně soběstačným.
A co kdyby Matějovi BOBování 2010 na této cestě pomohlo? Příspěvek, který by se na letošním ročníku vybral, by alespoň částečně pokryl náklady v ADELI centru.
Pojďme se sejít, pobavit se, zazpívat si a především pomoci Matějovi.
 
 
BOBování 2010 aneb
BOBování pro Matěje aneb
díky, díky, díky...
 
Matěj Václav Hejduk
tak by se dalo začít, pokud bych chtěl (a já chci) poděkovat všem, kteří se podíleli na charitativním festivalu BOBování 2010 aneb BOBování pro Matěje.

První dík posílám všem pořádajícím a těm, kteří pomohli přiložením ruky k dílu ohledně organizace, příprav, a v závěru i úklidu. Tento dík patří i účinkujícím kapelám, které přijely z velkých dálek v podstatě „za hubičku“. A i tu „hubičku“, kterou dostaly na cestu, mnohdy házely zpět do kytary, která visela u pódia a sloužila jako kasička na sbírku pro zmiňovaného Matěje.

Druhý dík posílám všem, kteří věnovali svůj čas a přišli podpořit svou účastí Matěje na své těžké cestě životem. Bez nich by celá tato akce neměla smysl pořádat. Zkuste si někdy (myslím teď muzikanty) hrát na festivalu bez lidí. Dlouho by to nevydrželo. Jsem rád, že BOBování se stalo nejen dobročinnou akcí, hudební lahůdkou, ale i setkáním kamarádů, kteří se málokdy potkají a jak jsem si stačil všimnout, BOBování posloužilo i jako seznamka.

Lidumil 2010
Můj třetí dík patří těm, kteří i v této těžké době si dokáží sáhnout hlouběji do kapes a přispět tak finančně a materiálně na pořádání festivalu. Následující seznam berte jako poklonu firmě Prodeco, a.s. Teplice; SD-1.strojírenská, a.s. Bílina; Autoškola Samus Hrob; Josef Odvárka Tatratrans Osek; Nespo Plus s.r.o. Teplice; Unimont - CZ Uničov; Hakim Bílina; Zvuk Zámečník Teplice; Květinářství Burdová Osek; Restauraci Beseda Hrob; Laďce Budilové z Veleně; zaměstnancům firmy SD – 1.strojírenská, a.s.; fotografovi Martinovi Zítovi z Teplic a kameramanovi Šípákovi z Bíliny.

Věřte, že každý z těch, které jsem tu dnes jmenoval a děkoval, je neméně důležitý pro to, aby vše fungovalo tak jak to funguje.

maminka při předání sbírky
Především ale přeji Matějovi, ať ve svém nelehkém životě potkává jen takové človíčky, kteří mu budou vždy jen k nápomoci. Vše zlé ať se mu velikým obloukem vyhýbá. Už jednou si jeho osud přes pomyslné peklo zkrátil cestu a tohle je výsledek. Hodně štěstí do života mu přeje za skupinu Bob a Bobci,
René Ježek Kříž.
 
 
A nyní data:

Vybralo se 38.000,- Kč, hrálo zde 27 muzikantů a přišlo 250 posluchačů.
Kapely hrály v pořadí: Křáp, Epy de Mye, Střepy, Žamboši, Lidumil, Bob a Bobci.

A co o BOBování pro Matěje napsali jinde?
ePortýr


Bob a Bobci
kapela

Copyright © 2014. All Rights Reserved

Powered By Imagine Media & Crossmind.cz