BOBování 2018, aneb BOBování pro Kačku a Kubu

Co je to BOBování 2018?

Charitativní festival na počest zesnulého kapelníka Josefa Boba Zelenky, zaměřený na pomoc postiženým dětem v regionu potřebující finanční příspěvek na konkrétní přístroj, rehabilitační pomůcku či lázeňský pobyt, který není hrazen zdravotní pojišťovnou, nebo je hrazen, ale jen zčásti.

Bob byl velký milovník života a rád dělal lidem kolem sebe radost, a když bylo třeba, pomohl. Bohužel mu osud nedopřál potomka, a přesto, pokud se někde objevila dětská tvář, snažil se ji rozesmát. A tak vzniklo BOBování.

BOBování pomáhá dětem již několik let, a to za podpory oblastních živnostníků, firem a účinkujících kapel se zaměřením převážně na trampskou, folkovou, bluegrassovou a country muziku.

Co potřebuje BOBování?

Každé BOBování vyžaduje finanční výdaje na ozvučení sálu, poplatek Ochrannému svazu autorů (OSA) a příspěvek na cestovní výdaje pro kapely, které pro BOBování jedou mnohdy přes celou republiku. Honoráře se účinkující kapely zpravidla vzdávají ve prospěch dítěte.

Co nabízíme?

Nabízíme malou reklamu, ale ohromný pocit člověčenství. Všechny finanční prostředky, které se během festivalu vyberou spolu s příspěvky od sponzorů, se týž večer předají rodičům dítěte. Víte tedy přesně komu Vaše peníze pomohly a na co budou použity. V části webu věnované BOBování nabízíme trochu historie BOBování a aktuální informace, pro koho se letos bude BOBovat.

Bob a Bobci
kapela

Copyright © 2014. All Rights Reserved

Powered By Imagine Media & Crossmind.cz